โลว์คอสต์บูมหาดใหญ่

On August 28, 2017, Posted by , In News, With Comments Off on โลว์คอสต์บูมหาดใหญ่

สายการบินต้นทุนต่ำเพิ่มเที่ยวบินหาดใหญ่คึกคัก ทอท.ขยายสนามบิน-ปรับปรุงลานจอด รองรับผู้โดยสาร 10 ล้านคนในปี 73 น.ต.มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท.  เปิดเผยว่า  ปริมาณการจราจรทางอากาศในภาพรวมเติบโตได้ดี โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำที่ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง

โดยปัจจุบันมีเที่ยวบิน 80 เที่ยวบินต่อวัน มีผู้โดยสารใช้บริการ 13,000 คนต่อวัน และมีสายการบินให้บริการ 7 สายการบิน โดยในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 60 (ต.ค.59 –ก.ค.60) มีเที่ยวบิน 25,517 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 15.59%    เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีผู้โดยสาร 3.64  ล้านคน เพิ่มขึ้น 13.30% ปริมาณสินค้า 7,555 ตัน ลดลง 5.02% และปริมาณไปรษณียภัณฑ์เข้า – ออก 2,431 ตัน เพิ่มขึ้น 2.31%
 
ทั้งนี้การแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน (ปี 59 – 62) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร และเที่ยวบินท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพิ่มขึ้น  โดยก่อสร้างอาคารสำนักงาน , ปรับปรุงขยายห้องโถงผู้โดยสาร, ปรับปรุงชานชาลาจอดรถรับ – ส่งผู้โดยสาร, ขยายพื้นที่และเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร ฝั่งตะวันออก 18 เคาน์เตอร์ และฝั่งตะวันตก 17 เคาน์เตอร์, ปรับปรุงลานจอดอากาศยานจาก 7หลุมจอด เป็น 9 หลุมจอด คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 62
 
นอกจากนี้ในระยะยาวแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปี(63–68) เพิ่มศักยภาพรองรับเที่ยวบินจากเดิม 12 เที่ยวบินต่อชม. เป็น 24 เที่ยวบินต่อชม.  เพิ่มหลุมจอดอากาศยานจากเดิม 7 หลุมจอด เป็น 18 หลุมจอด, ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น 6ล้านคนต่อปี ก่อสร้างอาคารจอดรถ  2,800 คัน ส่วนระยะที่ 2 (ปี 69 – 73) เพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินจาก 24 เที่ยวบินต่อชม. เป็น 30 เที่ยวบินต่อชม. เพิ่มหลุมจอดอากาศยานเป็น 25 หลุมจอด, ขยายอาคารผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคนต่อปี  จากปัจจุบัน มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 2.5 ล้านคนต่อปี  แต่ปีงบประมาณ 59  มีผู้โดยสารเดินทาง 3.9 ล้านคนต่อปี ซึ่งเกินขีดความสามารถของท่าอากาศยานส่งผลให้เกิดความแออัดในการให้บริการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments are closed.