รู้จักโรคซึมเศร้าหลังคลอด

On May 23, 2017, Posted by , In Health News, With Comments Off on รู้จักโรคซึมเศร้าหลังคลอด

ช่วงหลังคลอด เป็นระยะของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทางด้านร่างกายเป็นการปรับสภาพของอวัยวะต่างๆ ให้กลับสู่สภาวะปกติ จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น

ฮอร์โมนเพศ เกลือแร่ในร่างกาย น้ำหนักตัว ส่วนทางด้านจิตใจนั้นเกิดจากความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น การปรับบทบาทในครอบครัวของการเป็นแม่และภรรยา รวมถึงบทบาททางสังคมและหน้าที่ทำงาน สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะและหลังคลอด อาจทำให้หญิงหลังคลอดเกิดความทุกข์ทางด้านจิตใจขึ้น ความเข้าใจในความรู้สึกและอารมณ์ตนเองและรู้จักโรคทางจิตใจจะช่วยให้การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจตนเองดีขึ้น ปัญหาทางจิตใจที่พบได้บ่อยหลังคลอด ได้แก่ ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด เป็นสภาวะทางจิตใจที่เกิดขึ้นชั่วคราวและสามารถหายเองได้ของหญิงหลังคลอด มีอาการไม่เกิน 2 สัปดาห์ อาการมักจะเกิดขึ้นในวันที่ 4 หรือ 5 วันหลังคลอด อาการที่พบได้แก่ นอนไม่หลับ รู้สึกเศร้า อยากร้องไห้ อ่อนเพลีย วิตกกังวลง่าย ไม่ค่อยมีสมาธิ ปวดศีรษะ
การให้การดูแลทางด้านจิตใจจะช่วยให้อาการดีเร็วขึ้น หรืออาจป้องกันไม่ให้เกิดอาการขึ้นได้ ดังนี้
1) ให้ความมั่นใจว่า อาการนี้เป็นปกติ พบได้บ่อยและจะหายไปเอง
2) ให้ความช่วยเหลือหรือให้ความรู้ในการดูแลทารก
3) กำลังใจจากสามีและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ จากการอยู่เป็นเพื่อนและคอยให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งหากได้รับคำแนะนำและการดูแลที่ถูกต้อง อาการเศร้าหลังคลอดก็จะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ในขณะที่โรคซึมเศร้าหลังคลอดจะไม่หายหากไม่ได้รับการรักษา อาการที่รุนแรงที่สุดของโรคซึมเศร้าหลังคลอดคือการอยากฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้าหลังคลอดเป็นโรคทางจิตใจชนิดหนึ่งที่พบในหญิงหลังคลอด บางคนอาจเริ่มมีอาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ แต่ส่วนใหญ่มักมีอาการเด่นชัดหลังคลอด 2-3 เดือน และมีอาการนานกว่า 2 สัปดาห์ ทำให้ไม่สามารถดูแลทารกได้ อาการที่พบ ได้แก่
– เศร้า ร้องไห้
– ไม่สนใจหรือรู้สึกเบื่อเหนื่อยในการดูแลลูก หรือเรื่องที่ต้องทำประจำ
– รู้สึกผิดที่มีลูก หรือไม่สามารถดูแลลูกได้
– รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า เป็นแม่ที่ไม่มีความสามารถ
– อ่อนเพลียตลอดเวลา
– การนอนเปลี่ยนแปลง อาจง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาหรือนอนไม่หลับ
– เบื่ออาหารหรืออยากอาหารตลอดเวลา
– ไม่มีสมาธิ
– อาจมีความคิดฆ่าตัวตายหรือฆ่าลูกตัวเองได้
โอกาสเกิดโรคซึมเศร้าหลังคลอดจะสูงขึ้น จากพบปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้ร่วมด้วย
1) เคยเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอด เมื่อการตั้งครรภ์ครั้งที่ผ่านมา
2) มีอาการซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์

Comments are closed.