ยอดตั้งบริษัทใหม่เดือนส.ค.สูงสุดรอบ4ปี

On September 14, 2017, Posted by , In News, With Comments Off on ยอดตั้งบริษัทใหม่เดือนส.ค.สูงสุดรอบ4ปี

พาณิชย์เผยยอดตั้งบริษัทใหม่พุ่งรับอานิสงส์มาตรการรัฐ ชี้ก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์นำโด่ง น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ในเดือน ส.ค. 60 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่   7,159 ราย เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและสูงสุดในรอบ 4 ปี  

โดยทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 47,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 145%  ส่งผลให้ยอดจัดตั้งใหม่ช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.)มีจำนวน  49,080 ราย  และทุนจดทะเบียนจัดตั้งรวม  232,893 ล้านบาท สำหรับ ประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนส.ค. 60 คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 621 ราย รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 394 ราย ซึ่งทั้งสองธุรกิจเป็นผลจากการนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล , ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร  218 ราย เป็นผลจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวไทย,  ธุรกิจการขนส่งสินค้ารวมถึงคนโดยสาร จำนวน 142 ราย โดยมียอดการจดทะเบียนจัดตั้งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6  และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 138 ราย เป็นผลจากการผลักดันนโยบายสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพของรัฐบาล ทำให้มีธุรกิจให้คำปรึกษาเกิดขึ้นมารองรับกลุ่มสตาร์ทอัพ
 
 “ปัจจัยบวกต่อการจัดตั้งธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการของภาครัฐ ด้านภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ได้แก่ มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) มาตรการภาษีสนับสนุนการจัดทำบัญชีของเอสเอ็มอี  ประกอบกับมีการผลักดันโครงการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (เมกะ โปรเจ็กต์) ของภาครัฐที่มีเข้ามาเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหลายโครงการ ทำให้มีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกมีการขยายตัวเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การบริโภคภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments are closed.