มือเท้าปาก ป่วยแล้ว 7 พันราย

On September 14, 2017, Posted by , In Health News, With Comments Off on มือเท้าปาก ป่วยแล้ว 7 พันราย

โรคมือ เท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และมักจะพบการระบาดในสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษาต่าง ๆ นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม. ได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูกาลระบาด

โดยเฉพาะหน้าฝน สำหรับปี 2560 ตั้งแต่ ม.ค.-ส.ค. มีรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก 7,729 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคมือเท้าปาก โดยช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือในช่วงเดือน มิ.ย. และ ก.ค. ช่วงอายุที่พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 0-4 ขวบ ต่อมาคือช่วงอายุ 5-9 ขวบ และ 3.ช่วงอายุ 10-14 ปี จึงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีเด็กเล็กซึ่งมีความเสี่ยง
แนวทางการดำเนินการสำหรับโรคมือ เท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และมักจะพบการระบาดในสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษาต่าง ๆ ขอให้ผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็กร่วมกันเข้มงวดการรักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เด็ก ใช้งานเป็นประจำและกวดขันสุขลักษณะการกินอยู่ การรับประทานอาหารต่าง ๆ ตลอดจนสังเกตอาการผิดปกติของเด็ก ๆ เพื่อจะได้เข้ารักษาได้อย่างรวดเร็วหากมีการเจ็บป่วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are closed.