กลุ่มสามารถอวดโซลูชั่นด้านสุขภาพ

On September 15, 2017, Posted by , In News, With Comments Off on กลุ่มสามารถอวดโซลูชั่นด้านสุขภาพ

กลุ่มสามารถอวดโซลูชั่นด้านสุขภาพ กลุ่มสามารถบุกตลาด Healthcare โชว์เทคโนโลยีที่ให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการให้บริการทุกขั้นตอน รวมทั้งบริการเลขาส่วนตัวให้ผู้สูงวัย

ในงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทย์ศาสตร์สามสถาบัน จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ (JCMS)  กลุ่มสามารถได้นำ Solutions เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพื่อนำมาช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  อาทิ Health Care EDI ระบบจัดการการสั่งซื้อยาและสินค้าทางการแพทย์   การบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางการค้าระหว่างโรงพยาบาลกับซัพพลายเออร์  ,Enterprise Content Management (ECM)  เครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูลในโรงพยาบาล อาทิ การบันทึก การจัดเก็บ การสำรอง การจัดส่งข้อมูล ปรับปรุงกระบวนการทำงานบนกระดาษมาเป็นการทำงานบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันความเสี่ยงในการจัดเก็บข้อมูลสามารถสืบค้นเอกสารจากระบบได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การบริหารจัดการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รวมถึง โซลูชั่น  การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ติดต่อนัดหมาย รับบริการที่โรงพยาบาล ไปจนถึงการดูแลหลังการรักษา ผ่านระบบ Intelligent Tracking & Managed Service   บริการส่งเสริมให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยBUG : Elderly Service Assistant บริการผู้ช่วยหรือเลขาส่วนตัวสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ,บริการสอบถามข้อมูลโทร 1113 “ตอบทุกคำถามช่วยทุกความต้องการ” , บริการขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง อาทิเช่น ข้อมูลศูนย์ดูแลสุขภาพ, แพคเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลต่างๆ, ข้อมูลร้านอาหารเพื่อสุขภาพ, โปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ, โปรแกรมออกกำลังกาย เป็นต้น   รองรับความต้องการของบริการในยุค Digital Healthcare 4.0

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์

Comments are closed.