กระปุกออมสินทรงงาน ระดมเงินออมได้ 111 ล้านบาท

On February 2, 2018, Posted by , In News, With Comments Off on กระปุกออมสินทรงงาน ระดมเงินออมได้ 111 ล้านบาท

หมอประดิษฐ์ เผย โครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ ระดมเงินได้ 111 ล้านบาท ส่งมอบสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาแล้ว คาดอีก 2 สัปดาห์ ส่งกระปุกออมสินครบ

ศ.คลินิกนพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผอ.รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ แถลงถึงการดำเนินโครงการ ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาว่า หลังจากได้ดำเนินโครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อมาตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 พบว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมาแลกกระปุกออมสินที่ระลึกซึ่งเกี่ยวข้องกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งรถจิ๊ป กล้องถ่ายรูป และวิทยุสื่อสาร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมแลกกระปุกเป็นจำนวน 139,071 คน และเป็นกระปุกออมสินที่ระลึกถึง 297,131 กระปุก โดยพบว่ากระปุกออมสินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกระปุกออมสินรถจิ๊ปพระราชพาหนะทรงงานมีผู้สนใจแลกมากถึงร้อยละ 41 รองลงมาเป็นกล้องถ่ายรูป ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งทยอยจัดส่งกระปุกออมสินที่ระลึกที่ประชาชนลงทะเบียนแลกผ่านระบบออนไลน์ส่งไปทางระบบไปรษณีย์ คาดว่าภายใน 2 สัปดาห์จะสามารถส่งกระปุกออมสินทั้งหมดจนครบเนื่องจากขณะนี้เหลือผู้ตกค้างยังคงไม่ได้กระปุกเพียง 100 กว่าราย

ศ.คลินิก นพ. ประดิษฐ์ กล่าวว่า ทั้งนี้รายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวในการแลกกระปุกมีผู้นำเงินออมแลกร่วมโครงการทั้งสิ้น 111 ล้านบาทโดยได้มีการนำเงินจำนวนดังกล่าวส่งมอบให้กับคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โดยไม่หักค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามหวังว่าการจัดกิจกรรมการออมผ่านโครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อนี้จะเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องเตือนใจให้กับประชาชนที่ยังคงระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นต้นแบบแห่งการออมเพื่อให้ทั้งเป็นการสานต่อตามรอยพระราชปณิธานในการช่วยเหลือผู้อื่นที่พระองค์ทรงได้รับการปลูกฝังจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงปลูกฝังให้เกิดการออมโดยหักเงินค่าขนม 10% ใส่กระป๋องคนจนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อื่น และหวังว่าจากนี้คนไทยทุกคนจะรู้จักการออมทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นอีกด้วย.- สำนักข่าวไทย

Comments are closed.