กทม.หารือปากน้ำเชื่อมรอยต่อผังเมือง

On August 16, 2017, Posted by , In News, With Comments Off on กทม.หารือปากน้ำเชื่อมรอยต่อผังเมือง

จัดสัมมนาระดมความเห็นทำผังเมืองเชื่อมกทม.-สมุทรปราการ 17 ส.ค.นี้ นางประภาพรรณจันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกทม.เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครในวันที่ 17ส.ค.60 เวลา13.00-16.00น.

ณ ห้องประชุมAuditoriumโรงไฟฟ้าพระนครใต้จังหวัดสมุทรปราการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัดรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอิสระสมาคมวิชาชีพสถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและประชาชนผู้สนใจ  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงสภาพปัญหา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันโดยเฉพาะบทบาทการเป็นย่านอุตสาหกรรมและแหล่งที่พักอาศัยที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการอิทธิพลจากรถไฟฟ้าสายสีเขียว(อ่อนนุช-แบริ่ง)สายสีเหลือง(ลาดพร้าว-สำโรง)การส่งเสริมการท่องเที่ยวและประเด็น “บางกระเจ้า”พื้นที่สีเขียวผืนใหญ่ที่สุดในกลุ่มจังหวัดปริมณฑลที่ยังเหลืออยู่และเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางด้านผังเมืองที่สอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพระหว่างสองจังหวัดโดยจะนำผลการประชุมมาประมวลเป็นข้อมูลในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่และนำเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments are closed.