กทม.คาดปี 61 ติดเอดส์อีก 2 พันราย

On January 21, 2018, Posted by , In Health News, With Comments Off on กทม.คาดปี 61 ติดเอดส์อีก 2 พันราย

จากข้อมูลสำรวจพบกรุงเทพมหานครมีจำนวนประชากรในพื้นที่ 5.68 ล้านราย เป็นเพศชาย 2.68 ล้านราย และหญิง 2.99 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็น กลุ่มเยาวชนอายุน้อยกว่า 25 ปี 1.59 ล้านราย ในปี 2561 กทม.คาดประมาณจำนวน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ในปี 2561 7.7 หมื่นราย และเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,086 ราย และกลุ่มเยาวชนช่วงอายุ 15-25 ปี เป็นช่วงอายุที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 55.2 หรือ 1,151 ราย

พญ.อลิศรา ทัตตากร ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลสำรวจพบกรุงเทพมหานครมีจำนวนประชากรในพื้นที่ 5.68 ล้านราย เป็นเพศชาย 2.68 ล้านราย และหญิง 2.99 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็น กลุ่มเยาวชนอายุน้อยกว่า 25 ปี 1.59 ล้านราย ในปี 2561 กทม.คาดประมาณจำนวน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ในปี 2561 7.7 หมื่นราย และเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,086 ราย และกลุ่มเยาวชนช่วงอายุ 15-25 ปี เป็นช่วงอายุที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 55.2 หรือ 1,151 ราย ทั้งนี้ พบกลุ่มประชากรเข้าถึงยากและมีโอกาสติดเชื้อ เอชไอวีมากกว่ากลุ่มอื่น ได้แก่ 1.กลุ่มชายรักชาย 75,601 ราย 2.ชายขายบริการทางเพศ 26,907 ราย 3.กลุ่มสาวประเภทสอง 42,450 ราย 4.พนักงานบริการทางเพศหญิง 26,907 ราย และ 5.ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด 9,923 ราย คาดว่ามีผู้เสียชีวิตภายในปี 2561 จำนวน 3,022 คน จากสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันอย่างถูกวิธี แม้ระยะที่ผ่านมา หลายภาคส่วนได้รณรงค์การใช้ถุงอนามัยอย่างเข้มข้นก็ตาม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are closed.